တောင်သူလယ်သမားများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ မြင့်တက်လာစေရန် မြေပြုပြင်စိုက်ပျိုးသည်မှ ဈေးကွက်သို့ တင်ပို့ရောင်းချသည်အထိ ပါဝင်ပတ်သက်သူများအကြား ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်မှု အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်