တာလီဘန်တွေ သိမ်းယူလိုက်သော်လည်း အာဖဂန်ကို ဆက်လက်ကူညီနေဦးမယ့် လက်တစ်စုံ သို့မဟုတ် အာဖဂန်မှာသာတဲ့လ