ထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေးထိုးနှံနေရုံမျှဖြင့် ဗီဇပြောင်း ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါကို ကာကွယ်သွားနိုင်ပါ့မလား

jur