မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

စက်တင်ဘာ  ၂၈

မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ (၂၈.၉.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည့် နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါတယ်…

မိုး/ဇလ

mm1

mm2