တစ်နှစ်ကျော်အတွင်း Myco မှတ်ပုံတင်သည့်ကုမ္ပဏီ ၆၇၀၀၀ ကျော်ရှိ

ရန်ကုန် ၂၆  ဒီဇင်ဘာ

 ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီဥဒေအရ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အီလက်ထရောနစ် မှတ်ပုံတင်စနစ်(Myanmar Companies Online Myco) အသုံးပြု၍ မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်ကာ အဆိုပါစနစ်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်သြဂုတ် ၁ ရက်မှ စတင်ကျင့်သုံး ခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်အထိ တစ်နှစ်ကျော် ကာလအတွင်း ကုမ္ပဏီအသစ်၂၀၈၇၅ ခုကျော်နှင့် ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်သည့် ကုမ္ပဏီ အဟောင်း ၄၆၃၇၇ ခုကျော် စုစုပေါင်း ကုမ္ပဏီ ၆၇၂၅၂ ခုမှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

အဆိုပါ အီလက်ထရောနစ် မှတ်ပုံတင်စနစ် (MyCO)အသုံးပြု၍ မှတ်ပုံတင်သည့် ကုမ္ပဏီအသစ်မှာ လစဉ် အရေအတွက် ၁၀၀၀ ကျော် ရှိနေပြီး မှတ်ပုံတင်ရာတွင် Manual Fitings ကို အသုံးမပြုဘဲ Online Application ကိုသာ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အသုံးပြုလာကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန် ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

ထို့အပြင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန် ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ စာရင်းများအရ ယခင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီပေါင်း ၆၀၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန် နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသော ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်တွင် ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်သည့် ကုမ္ပဏီ ၄၆၃၇၇ ခုရှိခဲ့ကြောင်း၊ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန် ကျန်ရှိနေခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ ၁၀၀၀၀ ကျော်ကို ကုမ္ပဏီစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သတ်မှတ်ကာလထက် နောက်ကျပြီးမှ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်လိုသည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန် လုံလောက်သည့် ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက် ပေးရမည်ဖြစ်သည့်အပြင် သတ်မှတ်ထားသည့် ဒဏ်ကြေးငွေကိုလည်း ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများဥပဒေ | ဥပဒေပုဒ်မ-၉၇ အရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီ အားလုံးသည် MyCO တွင် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Annual Retum-AR)ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည့်နေ့မှ နှစ်လအတွင်းနှင့် နှစ်စဉ် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် (နှစ်ပတ်လည် ကုန်ဆုံးပြီးနောက် တစ်လထက်နောက်မကျဘဲ) တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီများသည် မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများဥပဒေ ပုဒ်မ-၂၆၆(က)အရ နှစ်စဉ် အစီရင်ခံစာပေးပို့သည့်အချိန်နှင့် တစ်ပြိုင်တည်း ၎င်း၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရှင်းတမ်းများကို ပုံစံ(ဆ-၅) (G-5)ဖြင့် တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ပုဒ်မ ၅၃(က-၁)အရ ပြည်ပကော်ပိုရေးရှင်း အားလုံးသည် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်ဆုံးပြီး ၂၈ ရက်အတွင်း နှစ်စဉ် အစီရင်ခံစာကို သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့်ပုံစံဖြင့် MyCO တွင် တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာကို AR Due Date ရက်စွဲအတိုင်း တင်ပြရမည်ဖြစ်သော် လည်း ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအထိ AR တင်ပြရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီစုစုပေါင်း ၅၇၂၄ ခု ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။ ထို့ကြောင့် အသစ်တည် ထောင်ထားသော ကုမ္ပဏီများသည် ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်းပြီးသည့်နေ့မှ နှစ်လအတွင်း AR form ကို တင်ပြရန်နှင့် မတင်ပြပါက နောက်ကျကြေး ကျပ်တစ်သိန်း ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ AR form ကို ၁၃ လအတွင်း မတင်ပြပါက တင်ပြရန်ပျက်ကွက်ခဲ့မှုအတွက် ပုံစံ(-၉က)(I-A) ဖြင့် ကုမ္ပဏီသို့ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့မည်ဖြစ်ကာ (I-A) လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ၂၈ ရက်အတွင်း AR form တင်ပြလာခြင်း မရှိသေးပါက Company Status တွင် ဆိုင်းငံ့စာရင်းသို့ ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ထိုသို့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ဆိုင်းငံ့စာရင်း အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေပါက AR form နှင့် နောက်ကျကြေးများ ပေးသွင်းပြီးမှ ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်အတွက် တင်ပြလျှောက်ထားလွှာ ပုံစံ(စု-၉ဃ)(HGD) ဖြင့် ဆိုင်းငံ့စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးရန် တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆိုင်းငံ့စာရင်း ဖော်ပြခံထားရသော ကုမ္ပဏီများ အနေဖြင့် ဆိုင်းငံ့စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရန်အတွက် AR formကြေး ကျပ် ၅၀၀၀၊ နောက်ကျကြေး ကျပ်တစ်သိန်းနှင့် (I-9D) ပုံစံကြေး ကျပ်တစ်သိန်း စုစုပေါင်း ကျပ်နှစ်သိန်းခွဲ ကုန်ကျမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆိုင်းငံ့စာရင်းစတင်ဖော်ပြ ခံရသည့်နေ့မှ ခြောက်လအတွင်း AR form မတင် ပြပါက Company Status တွင် မှတ်ပုံတင်စာရင်း မှပယ်ဖျက်ခြင်း(Struck Of)အဖြစ် System ကပြောင်းလဲဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက အသိပေးထုတ်ပြန်ထားသည်။

ငြိမ်းငြိမ်း