သုံးခွမြို့နယ်၌ ၂၀၂၂ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်၀င်ခွင့် စာမေးပွဲသို့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၅၆၉ ဦး ၀င်ရောက် ဖြေဆိုမည်

သုံးခွ ဇန်နဝါရီ ၁၉

 

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ သုံးခွမြို့နယ်တွင် မတ် ၃၀ ရက်မှ ဧပြီ ၉ ရက်အထိ ပြုလုပ်မည့် တက္ကသိုလ်၀င်ခွင့်စာမေးပွဲတွင် စာစစ်ဌာနတစ်ခုထားရှိပြီး ကျောင်းတွင်း ဖြေဆိုသူ ၃၉၉ ဦးနှင့် အပြင်ဖြေဆိုသူ ၁၇၀ စုစုပေါင်း ၅၆၉ ဦးတို့က ဖြေဆိုခွင့်လျှောက်လွှာများ တင်သွင်းထားကြောင်း သိရသည်။

 

အထက (ခွဲ) ဆယ်ရွာကျေးရွာ၊ ပျဉ်းမကန်ကျေးရွာ အထက (ခွဲ)၊ ဖရုံကနကျေးရွာ အထက (ခွဲ)၊   မင်းရွာကျေး အထက (ခွဲ)၊ အဖောင်ကျေးရွာ အထက (ခွဲ) နှင့် အောင်မင်္ဂလာကျေးရွာ အထက (ခွဲ) တို့တွင် ပြင်ပဖြေဆိုသူ မရှိကြောင်းနှင့် အတွဲ (၁) ဖြေဆိုသူ ကျောင်းသား ၂၆ ဦး၊ ကျောင်းသူ ၁၈ ဦး စုစုပေါင်း ၄၄ ဦး၊ အတွဲ (၂) ဖြေဆိုသူ ကျောင်းသား သုံးဦး၊ အတွဲ (၇) ဖြေဆိုသူ ကျောင်းသားတစ်ဦး ရှိကြောင်းသိရသည်။

 

မြို့နယ်ချုပ်အနေဖြင့် အတွဲ (၁) ဖြေဆိုသူ ကျောင်းသား ၁၂၄ ဦး၊ ကျောင်းသူ ၁၄၃ ဦး စုစုပေါင်း ၂၆၇ ဦး၊ ပြင်ပဖြေဆိုသူ ကျောင်းသား ၅၁ ဦး၊ ကျောင်းသူ ၆၀ စုစုပေါင်း ၁၁၁ ဦး၊ အတွဲ (၂) ဖြေဆိုသူ ကျောင်းသား ၃၄ ဦး၊ ကျောင်းသူ ၂၁ ဦး စုစုပေါင်း ၅၅ ဦး၊ ပြင်ပဖြေဆိုသူ ကျောင်းသား ၂၃ ဦး၊ ကျောင်းသူ ၁၃ ဦး စုစုပေါင်း ၃၆ ဦး၊ အတွဲ (၇) ဖြေဆိုသူ ကျောင်းသား ၂၃ ဦး၊ ကျောင်းသူ ၅၄ ဦး စုစုပေါင်း ၇၇ ဦး၊ ပြင်ပဖြေဆိုသူ ကျောင်းသား လေးဦး၊ ကျောင်းသူ ၁၉ ဦး စုစုပေါင်း ၂၃ ဦး၊ မြို့နယ်ချုပ်အနေဖြင့် တက္ကသိုလ်၀င်ခွင့်ဖြေဆိုသူ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ စုစုပေါင်း ၅၆၉ ဦးရှိကြောင်း မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးမှ သိရသည်။

 

စည်သူလင်း(ပြန်/ဆက်)