သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူ

mdnmdn