ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ (၂) လျှောက်လွှာခေါ်ယူ

mdn