အိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်း ပညာသင်ကျောင်းများမှ ကျောင်းအခြေပြုသင်တန်း (၂/၂၀၂၂) ဖွင့်လှစ်ရန် သင်တန်းသားခေါ်ယူ