သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)၊ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှု အင်ဂျင်နီယာဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ရာထူးနေရာများခေါ်ယူ

mdn