လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန အောင်မြင်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပို့လွှတ်ရေးနှင့်ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း နှင့် မန္တလေးလျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒု-ဦးစီးမှူး (စက်/လျှပ်) (မြို့ပြ)၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ (၂) နှင့်  လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် (၂)  ရာထူးနေရာများ၌ ခန့်ထားရန်အတွက်  အောင်မြင်သူများ၏ စာရင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

mdn

 

mdn