ပွင့်လင်းရာသီ မီးဘေးအန္တရာယ် သတိရှိကြစေချင်

တင်ထက်ထက်ဇော်

mdn