ရေပျော် မော်ကင်းတို့မြေမှ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်

မြင့်ထွေး (ဟိုတယ်/ ခရီး)

mdn