မိုးရေချိန်စံချိန်သစ်

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန်(၀၉:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ဒီဇင်ဘာလ၏ (၂၄)နာရီအတွင်း ရွာသွန်းခဲ့သော မိုးရေချိန်စံချိန်သစ် ---

Crd>>>မိုး/ဇလ