အတွဲလိုက်လှမ်းကြရမည့် ခြေလှမ်းအစ (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးမှီ ချင်းနု(ဂျင်းနု) ထုတ်ကုန်သစ်များ ထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ရေး