တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်လျှောက်လွှာများ လက်ခံခြင်းအစီအစဉ် ရက်တိုးမြှင့်သတ်မှတ်