တောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲခြားဘဲ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ကူးလူးဆက်သွယ်သွားလာနိုင်သည့် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)က လမ်းတံတားများ