၂၀၂၂-၂၀၂၃ခု၊ ပညာသင်နှစ်အတွက် A.G.T.I ပထမနှစ် ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း အလုပ်လျှောက်လွှာပိတ်ရက်ကာလတိုးမြှင့်သတ်မှတ်
mdn
မြန်မာ့မီးရထား လျှောက်လွှာခေါ်ယူ
mdn
မြန်မာ့မီးရထားလျှောက်လွှာခေါ်ယူ
mdn
သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)၊ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှု အင်ဂျင်နီယာဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ရာထူးနေရာများခေါ်ယူ
mdn
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန အောင်မြင်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်