သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ် (၁) သတ္ထုတွင်းလုပ်ငန်း ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူ