ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀ဝ၈ ခုနှစ်)ပါ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များ

၁ ဖေဖော်ဝါရီ

 

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀ဝ၈ ခုနှစ်)ပါ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များ စာအုပ်ထွက်ရှိလာသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၏ အဓိပ္ပာယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေများနှင့်ကျင်းပခဲ့သော ရွေးကောက် ပွဲများနှင့် စပ်လျဉ်းသော ဥပဒေများ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသုံးမျိုးနဲ့အတူ ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်များ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ကျင်းပခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲများကို လေ့လာတင်ပြထားသည်။

 

3

 

ထို့ပြင် ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ပုံစံများ ရေးဆွဲခြင်း၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင် ကျင့်သုံးသော ရွေးကောက်တင်မြှောက် ပုံစနစ်များကိုပါ ဖော်ပြထားသည်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုင်းကျော်သူပြုစု ရေးသားထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။

 

အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြထားပြီးတန်ဖိုးမှာ ငွေကျပ် ၂၅၀ဝ ဖြစ်ပြီး ဦးစိုင်းကျော်သူ- ရွေးကောက်ပွဲ ခုံရုံးဌာန ဖုန်း - ဝ၉-၅၁၉၀၅၄၅ သို့ ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်သည်။

 

မြန်မာ့အလင်း စာအုပ်စင်