==========================

- သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

- ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်။