မိမိနဲ့သင့်တော်ပြီးမပြင်းထန်တဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားပြုလုပ်ပါ။ အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပါ။

နေပြည်တော်၊ (၂၀၂၀) ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၁၂) ရက်

 

 credit-ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန