မိဘပြည်သူများ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ တပ်မတော်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်များ၏ ဗိုလ်လောင်းဝင်ခွင့်များအတွက် အသက်ကန့်သတ်ချက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်