မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

ဇူလိုင်   ၄

မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ (၄.၇.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည့် နေ့စဉ် မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါတယ်...

Crd>>>မိုး/ဇလ