မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

ဇန်နဝါရီ   ၂၄

မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ (၂၄.၁.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည့် နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါတယ်...

Crd>>>မိုး/ဇလ