လွတ်လပ်၍တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲနှင့် အခြားဆောင်းပါးများ

ဦးစိုင်းကျော်သူ၊ s ကျော်ခိုင်ရေးသားသည့် “လွတ်လပ်၍တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲနှင့် အခြားဆောင်းပါးများ” စာအုပ်ထွက်ရှိလာသည်။

 

အဆိုပါစာအုပ်တွင် ဒီမိုကရစေီစနစ်သို့ အသွင်ကူးပြောင်းရာတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ ရွေးကောက်ပွဲစီမံခန့်ခွဲသူများ၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ နိုင်ငံရေးနှင့် ဆက်နွှယ်သောဘဏ္ဍာရေးကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ မဲစာရင်း တိကျမှန်ကန်ရေးနှင့် ဆန္ဒမဲ ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူတိုင်း ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေး၊ လွတ်လပ်၍တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခု ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာ (Social Media) ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းစသည့် ဆောင်းပါး(၂၅)ပုဒ်ကို ရေးသားထားသည်။ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်းသော ဆောင်းပါးများဖြစ်သဖြင့် နိုင်ငံသားအားလုံး ဖတ်ရှုလေ့လာသင့်သော စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်သည်။

ကြေးမုံ စာအုပ်စင်

4