လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများရောင်းချသည့် ပြေစာပေါ်တွင် အခွန်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ပေးရန် ပျက်ကွက်ပါက သတင်းပေးတင်ပြပြီး ဆုကြေးငွေ ထုတ်ယူနိုင်

နေပြည်တော် ၁၆ ဇွန်

လက်ကိုင်ဖုန်းဟန်းဆက် (Handset)နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် ကျသင့်အခွန်နှင့်ညီမျှသော အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ထားခြင်းမရှိသော ပြေစာများ ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ပြေစာထုတ်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခြင်းများ တွေ့ရှိပါက သတင်းပေးတိုင်ကြားပြီး ဆုကြေးငွေ ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း  စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။

လက်ကိုင်ဖုန်းဟန်းဆက် (Handset) နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူသူပြည်သူများအနေဖြင့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ထားခြင်းမရှိသော ပြေစာများ၊ (အမှတ်တံဆိပ်သည် ငါးဆယ်ကျပ်တန် အနည်းဆုံးဖြစ်ပါသဖြင့် အခွန်ကျပ်ငါးဆယ်အောက်တန်ဖိုးအတွက် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်လျော့နည်းခြင်းမှအပ) ကျသင့်အခွန်နှင့်ညီမျှသော အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ထားခြင်းမရှိသော ပြေစာများထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ပြေစာထုတ်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခြင်းများ တွေ့ရှိပါက အောက်ပါအတိုင်း သတင်းပေးတိုင်ကြားနိုင်ပြီး ဆုကြေးငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်-

တိုင်ကြားလိုသူများအနေဖြင့် မည်သည့် အခွန်ရုံးတွင်မဆို တိုင်ကြားနိုင်ပြီး ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားများမှာ ပြေစာပေါ်တွင် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရန်/ လုံလောက်စွာကပ်နှိပ်ရန် ပျက်ကွက်သည့် ပြေစာမူရင်း၊ ပြေစာထုတ်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခြင်းဖြစ်ပါက ထိုသို့ပျက်ကွက်ကြောင်း ခိုင်လုံစွာတင်ပြ နိုင်သည့် လုံလောက်သော အထောက်အထား၊ ဆုကြေးငွေထုတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် တိုင်ကြားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား မိတ္တူတို့ ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။

အခွန်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရန် ပျက်ကွက်မှုကို တင်ပြလာသူအား ချီးမြှင့်မည့် ဆုကြေးငွေ ပမာဏမှာ ပျက်ကွက်သည့် အခွန်၏ ၁၀ဝရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် တပ်ရိုက်သည့်ဒဏ်ငွေ၏ ၁၀ရာခိုင်နှုန်း၊ ပျက်ကွက်သည့်အကြိမ်အလိုက် တပ်ရိုက် သည့်ဒဏ်ငွေ၏ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ချီးမြှင့်သော ဆုကြေးငွေပမာဏသည် ပျက်ကွက်သည့်အခွန်နှင့် အကြိမ်အရေအတွက်အပေါ်မူတည်၍ အနည်းဆုံးပမာဏ ကျပ်နှစ်သောင်းမှ ကျပ်တစ်သိန်းနှင့်အထက် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

မရှင်းလင်းသည့်အချက်များကို အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (သို့မဟုတ်) အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်း များဆိုင်ရာ အခွန်ရုံး(၁)(၂)(၃)(၄) (သို့မဟုတ်) ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (သို့မဟုတ်) အခွန် ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး (နေပြည်တော်) ရုံးအမှတ်၄၆၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ်-ဝ၆၇-၃၄၃၀၅၃၃၊ ဝ၆၇-၃၄၃၀၅၂၂ (သို့မဟုတ်) အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး (ရန်ကုန်) အမှတ် ၅၉/၆၁၊မြေညီထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ဖုန်းနံပါတ်-ဝ၁-၃၇၈၃၇၀၊ ဝ၁-၃၇၈၃၇၂ (သို့မဟုတ်) အခွန်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုရုံး(မန္တလေး) ၆၅လမ်း ၂၂_၂၃ ကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ ဖုန်း-ဝ၂-၄၀၃၀၁၉၂ သို့ မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် လက်ကိုင်ဖုန်းဟန်းဆက် (Handset)နှင့် ဆက်စပ်အပိုပစ္စည်းများ တင်သွင်းရောင်းချသူများ၊အရောင်းဆိုင်များမှ လက်ကိုင်ဖုန်းဟန်းဆက်  (Handset) နှင့် ဆက်စပ် အပိုပစ္စည်းများ ရောင်းချသည့် အရောင်းပြေစာအပေါ်တွင် အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ရောင်းချခြင်းကို ၁-၆-၂၀၁၉ရက်မှစတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

MDN