ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ကလေးလုပ်သားအရေအတွက် သန်း ၁၆၀ အထိမြင့်တက်လာ