ချောက်မြို့နယ်၌ ၂၀၂၃ - ၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်အတွက် အခြေခံပညာကျောင်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်

ချောက် ဇွန်

 

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် အခြေခံပညာကျောင်းများကို ဇွန် ၁ ရက် နံနက်ပိုင်းက စတင်ဖွင့်လှစ်၍ သက်ဆိုင်ရာ အတန်းအလိုက် သင်ခန်းစာများ သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိသည်။

 

ချောက်မြို့နယ်တွင် အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း ၁၄ ကျောင်း၊ အထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ) ၃၈ ကျောင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်း ၁၄ ကျောင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ) ၁၁ ကျောင်း၊ မူလတန်းလွန်ကျောင်း ၂၈ ကျောင်း၊ အမက ကျောင်း  ၉၂ ကျောင်း၊ အမကကျောင်း(ခွဲ) ငါးကျောင်း စုစုပေါင်း ၂၀၂ ကျောင်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီး ယနေ့အထိ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ စုစုပေါင်း ၂၉၇၆၂ ဦး အပ်နှံ​ပြီး​ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အေးချမ်းစွာ ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသည်။

 

ကျော်မိုး(ပြန်/ဆက်)