ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၌ ဝါသီးနှံ(၁၃၈၀၄)ဧက စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့

ကျောက်ဆည် ၂ ဖေဖော်ဝါရီ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၌ ဆန်စပါးကို အဓိထားစိုက်ပျိုးကြကြောင်းနှင့် ယာမြေများတွင် ဝါသီးနှံများ စိုက်ပျိုးကြရာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မိုး၊ မိုးကြို၊ မိုးနှောင်းရာသီများ၌ ဝါသီးနှံ(၁၃၈၀၄)ဧက စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ကြောင်း မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

ဝါသီးနှံများစိုက်ပျိုးရာ၌ ရဲဘော်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင်(၂၈၈၇)ဧက၊ ဖျောက်ဆိပ်ပင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် (၂၀၀၀)ဧက၊ ရွာသစ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်(၂၀၀)ဧက၊ ရေသရောက်ကျေးရွာတွင်(၁၉၀)ဧက၊ ချောင်းဆုံကျေးရွာ အုပ်စုတွင်(၁၉၈)ဧက၊ သရက်ပင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်(၁၅၂၃)ဧက၊ ရဲကျေးရွာအုပ်စုတွင်(၉၆၆)၊ကြောင်ကျေးရွာ အုပ်စုတွင်(၁၅၀)ဧက၊ ကြက်သားဟင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်(၁၀၀၀)ဧက၊ သင်္ဂတုံကျေးရွာအုပ်စုတွင်(၆၆)ဧက၊ ကလေးကျေးရွာအုပ်စုတွင်(၆၂)ဧက၊ မှိုင်းပန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်(၁၅၂၀)ဧက၊ ရှမ်းတောင်ဦးကျေးရွာအုပ်စုတွင် (၂၀၄)ဧက၊ ကုလားကျောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်(၁၄၃)ဧက၊ အရှေ့သာဂရကျေးရွာအုပ်စုတွင်(၂၅)ဧက၊ ပြည်တော်သာကျေးရွာအုပ်စုတွင်(၄၅)ဧက၊ သံရွာကျေးရွာအုပ်စုတွင်(၁၅၀)ဧက၊ ပေါင်လောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် (၁၁၆၇)ဧက၊ တောင်တော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်(၉၄၈)ဧက၊ ကင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်(၃၇၀)ဧက စုစုပေါင်း (၁၃၈၀၄)ဧက စိုက်ပျိုးခဲ့ကြောင်း မြို့နယ်လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ သိရှိရသည်။

မြို့နယ်ပြန်ဆက်