ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၌ နေကြာအထွက်နှုန်းကောင်းသောကြောင့် နေကြာစိုက်တောင်သူများ အဆင်ပြေ

ကျောက်ဆည် ဧပြီ ၂၈

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၌ နေကြာအထွက်နှုန်း ကောင်းသောကြောင့် နေကြာစိုက် တောင်သူများ အဆင်ပြေလျက်ရှိကြောင်းနှင့် နေကြာသီးနှံစိုက်ပျိုးရာတွင် ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသည့် ဆင်းရွှေကြာနေကြာမျိုးကို အဓိကထားစိုက်ပျိုးကြပြီး နေကြာ(၁)ဧကစိုက်ပျိုးပါက ထယ်ရေးပြင်ခ ငွေကျပ် ၅၅၀၀၀၊ စိုက်ပျိုးခ ကျပ် ၁၅၀၀၀၊ မျိုးစေ့ဖိုး ကျပ် ၄၅၀၀၀၊ ရိတ်သိမ်း/ သယ်ယူ/ ခြွေလှေ့ခ ကျပ် ၃၈၇၀၀ ကုန်ကျကြောင်း တောင်တော်ကျေးရွာမှ တောင်သူ ကိုမျိုးထွန်းက ပြောပြသည်။

 

ကျောက်ဆည်မြို့နယ်တွင် နေကြာသီးနှံများကို တိုက်နယ်()တွင် (၆၄၇)ဧက၊ တိုက်နယ်()တွင် (၃၇၆)ဧက၊ တိုက်နယ် ()တွင် (၄၄၅)ဧက၊ တိုက်နယ်()တွင် (၁၈၁)ဧက၊ တိုက်နယ်()တွင်( ၁၅၀)ဧက၊ တိုက်နယ်()တွင် (၁၈၃၆)ဧက၊ တိုက်နယ်(၉)တွင် (၂၆၂)ဧက၊ တိုက်နယ်(၁၀)တွင် (၆၀၈)ဧက၊ တိုက်နယ် (၁၁)တွင် (၄၄၆)ဧက၊ တိုက်နယ်(၁၂)တွင် (၈၁၉)ဧက စုစုပေါင်း(၅၇၇၀)ဧက စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ကြောင်းနှင့် တိုက်နယ်()နှင့် တိုက်နယ်()တို့တွင် စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း မြို့နယ်လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ သိရှိရသည်။

 

ကျောက်ဆည်မြို့နယ်တွင် နေကြာသီးနှံများ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းစေရေးနှင့် အထွက်နှုန်း ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများမှ နေကြာမျိုးများနှင့် စိုက်နည်းစနစ်များ ပံ့ပိုးကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းနှင့် (၁)ဧကထွက်နှုန်းမှာ မြေအမျိုးအစားနှင့် အပင်အပြုအစုအပေါ် မူတည်ပြီး တစ်ဧက(၂၀)တင်းမှ (၂၈)တင်းအထိ ထွက်ရှိပြီး ရောင်းဈေးအနေဖြင့် (၁)တင်းလျှင် ငွေကျပ် ၄၀၀၀၀ နှင့် ၄၅၀၀၀ ရောင်းရသဖြင့် နေကြာစိုက်တောင်သူများ အဆင်ပြေလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။

 

သက်မောင်(ကျောက်ဆည်)