ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၈၀၁၁ ခု စစ်ဆေးပြီးစီး ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် ၉၆ ဦး တွေ့ရှိ