ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၇၄၂၀ စစ်ဆေးပြီးစီး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် ၇၃ ဦး တွေ့ရှိ