ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၆၁၃၀ စစ်ဆေးပြီးစီး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် ၂၅ ဦး တွေ့ရှိ