စစ်ဘက်မူလတာဝန်များပြန်လည်ထမ်းဆောင်စေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ
အမိန့်အမှတ်၊    ၁၆    / ၂၀၂၃
၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း   ၁၃     ရက်
(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ   ၂   ရက်)
စစ်ဘက်မူလတာဝန်များပြန်လည်ထမ်းဆောင်စေခြင်း
    နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၉ အရ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် စိုးတင့်နိုင် အား စစ်ဘက်မူလတာဝန်များ ပြန်လည်ထမ်းဆောင် စေလိုက်သည်။
                    အမိန့်အရ
                        အောင်လင်းဒွေး
                        ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး
                        အတွင်းရေးမှူး
                        နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ