၂၀၂၂ တွင် ကျင်းပမည့် အားကစားပြိုင်ပွဲငါးခု မြန်မာအားကစားအဖွဲ့များ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်