၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် အဝေးသင်တက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ် (သိပ္ပံအထူးပြုဘာသာရပ်) သင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည်