၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် (မေလထိ)(ယာယီ) စာရင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ပကုန်သွယ်မှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၉.၇၅)ဘီလီယံကျော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့