နိုင်ငံတကာ ငွေလဲလှယ်နှုန်းများ(10-01-2019)

နေပြည်တော် ၁၀ ဇန်နဝါရီ

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ထုတ်ပြန်သော နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ 

 

 

MDN

ကိုးကား - မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်