စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန (တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်) များတွင်ခန့်ထားရန် ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်ထားနိုင်

mdn