ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်အတွင်းရှိ သမဝါယမအသင်းများက စိုက်ပျိုးထားသည့် ပဲတီစိမ်းများထွက်ရှိ

ကန်ကြီးထောင့် မတ် ၉

 

သမဝါယမကဏ္ဍက ပဲတီစိမ်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်အတွင်း မိကျောင်းတစ်ရာကျေးရွာရှိ အောင်မြန်မာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်အထွေထွေစီးပွားရေးသမဝါယမအသင်းက ပဲတီစိမ်း ၅၇ ဧက၊ သဘော့ငူကျေးရွာရှိ သဘော့ငူစိုက်ပျိုးရေးနှင့်အထွေထွေစီးပွားရေးသမဝါယမအသင်းက ပဲတီစိမ်း ၂၂၂ ဧက၊ ကွင်းယားကြီး ကျေးရွာရှိ ကွင်းယားကြီးစိုက်ပျိုးရေးနှင့်အထွေထွေစီးပွားရေးသမဝါယမအသင်းက ပဲတီစိမ်း ၁၆၁ ဧကနှင့် ဘုရားကျောင်းကျေးရွာရှိ မန်းရတနာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်အထွေထွေစီးပွားရေးသမဝါယမအသင်း က ပဲတီစိမ်း ၅၅၀ ဧက၊ စုစုပေါင်းစိုက်ဧက ၉၉၀ စိုက်ပျိုးခဲ့ရာ တစ်ဧကပျှမ်းမျှ ၅ တင်းမှ ၁၀ တင်းခန့် ထွက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

                                                                                                                  သမဝါယမဦးစီးဌာန