၂၀၂၂ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများအတွက် ပထမနှစ်အဝေးသင် သင်တန်းဝင်ခွင့် ရရှိသူများစာရင်းကို ၁-၁၂-၂၀၂၂ ရက်တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန website:www.moe.gov.mm နှင့် အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန website:www.dhe.gov.mm တို့တွင် ကြေညာထားမည်