မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ (၂၈.၉.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် အောက်တိုဘာလ လပတ်မြစ်ရေအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကို အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။

 

၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်း စစ်တောင်းမြစ်ရေသည် တောင်ငူမြို့နှင့် မဒေါက်မြို့ တို့တွင် (၁)ကြိမ်ခန့်စီ၊ သံလွင်မြစ်ရေသည်ဘားအံမြို့တွင်(၁)ကြိမ်ခန့်၊ သောင်ရင်းမြစ်ရေသည် မြဝတီမြို့တွင် (၁)ကြိမ်ခန့်နှင့် တိုးမြစ်ရေသည်မအူပင်မြို့တွင်(၁)ကြိမ်ခန့် ယင်းမြို့များ၏ စိုးရိမ် ရေမှတ် အသီးသီးအထက်သို့ ကျော်လွန်ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။

 

မိုး/ဇလ