ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်  ရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းရှယ်ယာ အပိတ်ဈေးနှုန်းများ

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited
MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.
MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.
FPB - First Private Bank Ltd.
TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.
Ever Flow River Group Public Co., Ltd.
(Source - Yangon Stock Exchange)