တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဆန္ဒမဲရရှိမှုအခြေအနေ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ)

နေပြည်တော် ၂ ဒီဇင်ဘာ

 

(ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်)