COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် (၁,၆၃၉) ဦး တွေ့ရှိ

articles_advs

(၂၆-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည  (၈:၀၀)နာရီ

(၂၅-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၆-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ အတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုပေါင်း (၂၀,၁၁၈) ခုအား စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် (၁,၆၃၉) ဦး တွေ့ရှိရပါသည်။

#Ministry of Health and Sports, Myanmar

 

mdn