ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်ရက်သတ်မှတ်