နည်းပညာအနိမ့်၊ အလယ်အလတ်နှင့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ အသုံးပြု၍ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ

နေပြည်တော် ၇ စက်တင်ဘာ

 

စိုက်ပျိုးဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာ၌ မတူကွဲပြားသော ရေ၊ မြေ၊ ရာသီဥတု အခြေအနေအသီးသီးတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြသည့် တောင်သူ လယ်သမားများနှင့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများ၏ သုတေသနနှင့် နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်မှုသည် အရေးကြီးသည်ဖြစ်ရာ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသန ပညာရှင်များအနေဖြင့် သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရာတွင် ခေတ်မီစိုက်ပျိုးနည်းပညာများကို တောင်သူများ လက်ခံကျင့်သုံး နိုင်ရေးအတွက် ရှေ့ပြေးသုတေသနများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

 

ထိုသို့ခေတ်မီ နည်းပညာသုတေသနများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်ပါဆောင်ရွက်မည့် တောင်သူ လယ်သမားများ၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိရန်အတွက် နည်းပညာအနိမ့် (Low-Tech)၊ အလယ် အလတ်နည်းပညာ (Medium-Tech) နှင့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာ (Hi-Tech)များ အသုံးပြု စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန ရေဆင်းရှိ စိုက်ကွင်းများတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးများက ယမန်နေ့က ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးသည်။

 

နည်းပညာအနိမ့်နှင့် အလယ်အလတ် နည်းပညာများအသုံးပြု၍ အမိုးအကာအောက်တွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သီးနှံများ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် သုတေသန ဆောင်ရွက် ထားရှိခြင်း၊ ထို့နောက် အဆင့်မြင့်နည်းပညာအသုံးပြု၍ ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသည့် သီးနှံမျိုး မွေးမြူရွေးချယ်ခြင်း သုတေသနလုပ်ငန်းများကို Controlled Green House အတွင်း ပဲမျိုးစုံသီးနှံ သုတေသနများ ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

 

အဆိုပါ နည်းပညာအနိမ့်၊ အလယ်အလတ်နှင့် အဆင့်မြင့် နည်းပညာသုတေသနများသည် ခေတ်မီနည်းပညာများ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အမိုးအကာအောက်တွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး သီးနှံများ စဉ်ဆက်မပြတ် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သကဲ့သို့ ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လျောညီထွေသည့် သီးနှံမျိုး မွေးမြူထုတ်လုပ်ရေး သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ အဆင့်မြင့် Genetic Engineering သုတေသနများလည်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ နည်းပညာအနိမ့်သုတေသနတွင် အပူချိန်ထိန်းညှိနိုင်ခြင်းနှင့် ရေပေးစနစ် ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း အစရှိသော နည်းပညာများဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အလယ်အလတ် နည်းပညာ သုတေသနတွင် အပူချိန်နှင့် ရေပေးစနစ်များ ထိန်းညှိပေးခြင်းများအပါအဝင် လေထုတ်စနစ်၊ အအေးပေးစနစ်များ ပါရှိသည်။ အဆင့်မြင့်နည်းပညာ  သုတေသနအသုံးပြု ဆောက်လုပ်ထားသော သုတေသနတွင် အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ အလင်းရောင်၊ နေ့/ ည ထိန်းချုပ်မှု၊ နေ့စဉ် သော်လည်းကောင်း၊ လအလိုက်သော်လည်းကောင်း ထိန်းချုပ်မှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ပရိုဂရမ်နှင့် ဂရပ်ဖစ်များထားရှိကာ ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ ပါရှိသည်ဖြစ်ရာ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူ တောင်သူလယ်သမားများနှင့် ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် နည်းပညာသုတေသနများ ဆောင်ရွက်လိုပါက စိုက်ပျိုးရေး သုတေသနဦးစီးဌာန ရေဆင်းသို့ လာရောက်လေ့လာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။

 

ဇူလိုင်မိုး