စွမ်းအင်နဲ့လျှပ်စစ်ကို ကမ္ဘာ ကြည့် ကြည့်မယ်

၃ ဇန်နဝါရီ

 

မော်သာထွေး (မန္တလေး) ရေးသားသည့် စွမ်းအင်နဲ့လျှပ်စစ်ကို ကမ္ဘာ ကြည့် ကြည့်မယ်စာအုပ်မှာ စာရေးသူ၏ စတုတ္ထမြောက်စာအုပ်ဖြစ်သည်။

 

 

စာရေးသူသည် ဒုတိယဝန်ကြီးအဆင့်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းလုပ်သက် နှစ် ၃၀ ကျော်အတွင်း လက်တွေ့ရရှိသောအတွေ့အကြုံ များ၊ လေ့လာခဲ့သော ဗဟုသုတများကို အခြေခံ၍ စွမ်းအင်နှင့်လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ ကို နိုင်ငံတကာအခြေအနေများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားသည်။

 

စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်အပေါ် သုတေသနပြုလုပ်နေသူများ၊ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လေ့လာလိုသူပြည်သူများအတွက် အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေမည့် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်သည်။

 

ကြေးမုံ စာအုပ်စင်