၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှစ၍ အငြိမ်းစား ပင်စင်လစာများ တိုးမြှင့်ခံစားခွင့်ပြုမည်

နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ ဝန်ထမ်းများအား လစာနှုန်းထားများတိုးမြင့် သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည့်နည်းတူ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများ၏ပင်စင်လစာများအား တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ပေးရန် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂၂/၂၀၁၈) ၌ အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတိုးမြှင့် သတ်မှတ်ပေးသည့် ပင်စင်လစာကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ပင်စင်လစာမှစတင်ကာ ခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၀၁/ ၂၀၁၈ ကို ထုတ်ပြန်သည်။

နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့်ပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားကို အစဉ်အလေးထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ နိုင်ငံတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည့် တပ်မတော်သားများအပါအဝင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း အငြိမ်းစားများ၏ စားဝတ်နေရေး သက်သာမှုရှိစေရန်အတွက် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများ၏ ပင်စင်လစာကို တိုးမြှင့်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါအမိန့်ကြော်ငြာစာတွင် ပါရှိသည်။

အဆိုပါအမိန့်ကြော်ငြာစာအရ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း နေထိုင်ကြသော ၁-၄-၂၀၁၈ ရက်နေ့မတိုင်မီ အငြိမ်းစားလစာ ခံစားလျက်ရှိသည့် ပင်စင်စားများ၏ ပင်စင်ခံစားခွင့်ကို လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများအငြိမ်းစားယူပါက ရရှိမည့်ပင်စင်ခံစားခွင့်အတိုင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ပင်စင်လစာမှ၍ တိုးမြှင့်ခံစားခွင့်ပြုကြောင်းသိရသည်။

တိုးမြှင့်ပင်စင်လစာအား ပင်စင်စား၏ အငြိမ်းစားယူခဲ့သော နောက်ဆုံးရာထူး ချိန်နှုန်းလစာနှင့် ကိုက်ညီသည့် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၉-၄-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၀/၂၀၁၈ အရ သတ်မှတ်သော လစာနှုန်းများအပေါ်တွင် အခြေပြု၍ ပင်စင်နည်းဥပဒေနှင့် အညီတွက်ချက် သတ်မှတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

အလားတူ နိုင်ငံရေးပင်စင်လစာများကိုလည်း တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

 

သတင်းစဉ်